Agjërimi është farz vetëm për të pasurit

18789117_10203288260083490_2050410786_o.jpg

Udhëheqësi i Federatës Botërore të Dijetarëve të Islamit për Paqen, Dijetari i Ez’herit Rashid Mustafa tha se agjërimi është farz vetëm për të pasurit, por për të varfërit është një obligim “vullnetar”. Për portalin “Liria” ai tha se kishte llogaritur për jetën e qytetarit egjiptian dhe erdhi në përfundim se agjërimi nuk është i detyrueshëm në çdo pagë familjare egjiptiane më pak se 500$ në muaj.

Ai këtë e shpjegoi sipas hadithit, “Ai i cili nuk ka ushqimin e tij dhe ushqimin e familjes së tij për një muaj, ai i cili nuk ka një shtëpi, e cili nuk ka një kafshë lëvizëse, e cila është ekuivalente me një makinë në kohën e tanishme.” Sipas këtij përkufizimi, Rashid ka kryer llogaritjet që i tregojnë atij se një egjiptian është i varfër që nuk ka të ardhura mujore prej një ekuivalente fikse prej 750$ dhe ai tha se megjithat e kam thënë kush nuk ka vetëm 500$ në muaj të ardhura mujore.

Por kjo llogaritje, të cilën ai e quajti si:”Kuorumin e varfërisë” është e ndryshme nga një vend në tjetrin, në bazë të kushteve ekonomike dhe koston e jetesës, dhe kjo mbetet në bazë të rregullit nga Profeti alejhi selam për të varfërin. Rashid tha se: “Agjërimi ka për qëllim për të ushqyer të varfërit”, dhe se: “Në qoftë se unë do të ushqej një person të varfër për çdo ditë, atëher kjo është më mirë se agjërimi.” Por ai theksoi se me fjalët e tij nuk është duke bërë thirrje për të varfërit që të mos agjërojnë, por qëllimi i tij është për të përcjellë tek njerëzit, “Synimet e Sherias”.

Komentet
Top