Shqipmedia is a non-profit media organization that through methods of independent media online- production, promotes media freedoms and works on development of civil society. Shqipmedia aim is to  build a modern, democratic and just society in Macedonia. So far, Shqipmedia operates only in the Albanian language, however our future-near aim is to convert the portal tri-lingual: Albanian, Macedonian and English

Our priorities are:

 1. Improvement of Media Freedoms and freedom of speech ,
 2. Presenting Non-profit Media in Macedonia and the region;
 3. Improvement of Citizen Journalism;
 4. Promotion of Anti-corruption activities
 5. Promoting investigative journalism
 6. Promoting the values of European Union and the importance of our countries integration process

 

Shqipmedia është një organizatë mediatike jo qeveritare e cila përmes metodave të medies së pavarur më një prodhim online, promovon lirin e mediave dhe punon në zhvillimin e shoqërisë civile. Qëllimi i Shqipmedia.com është të ndërtojë një shoqëri moderne dhe demokratike në Maqedoni. Deri më tani, portali Shqipmedia operon vetëm në gjuhën shqipe por plani ynë i ardhshëm është të shndërrojm portalin në tre gjuhë: Shqip, Maqedonisht dhe Anglisht

Prioritetet tona janë:

 1. Përmirësim i mediave të pavarura dhe lirinë e fjalës
 2. Prezantim i mediave jo-fitim prurës në Maqedoni dhe regjion
 3. Përmirësim e aktiviteteve anti-korrupsion
 4. Përmirësim i gazetarisë qytetare
 5. Promovim i gazetarisë hulumtuese
 6. Promovim të vlerave të Bashkimit Evropian dhe rëndësinë e procesit integrues të vendit tonë

Email:

[email protected]

Top
Njoftim nga Shqipmedia. Kemi kaluar në faqe të re. Kliko këtuwww.shqip.media