Loading...

Qytetarët amerikanë porosisin pica përmes koll qendrës në Maqedoni

19KhhRq.jpg

Dhjetë mijë piceri në 2.000 qytete në SHBA i marrin porositë nëpërmjet përmes koll qendrës të vendosur në Maqedoni. Treqind të punësuar në në “Sllajs”, të locuar në Dibër dhe Ohër, japin mbështetje në ditë për 10 deri në 20 mijë përdorues në SHBA.

Bëhet fjalë për investim të dibranit Ilir Sela, i cili më shumë se dy dekada jeton dhe punon në SHBA, ndërsa të cilit i është ndarë plaketë e veçantë nga kryetari i Dibrës Rushdi Lata në kontributin për në uljen e papunësisë, veçanërisht të të rinjve.

Është aktive në Dibër, ku ka 147 dhe në Ohër me 150 të punësuar, dhe Sela paralajmëron edhe 100 punësime të reja.

“Ky është një nga investimet më të rëndësishme, që jep rezultate pozitive në uljen e papunësisë, sidomos për të rinjtë, ndërsa me vetë këtë edhe uljen e migrimit. Për më tepër, rëndësia e tij është në faktin se dibranët kudo që kanë shkuar megjithatë dashurinë për atdheun e kultivojnë si të shenjtë. Mirënjohje të veçantë i dërgoj familjes së Selës, me investimin e të cilit konfirmuar si mund të punohet për bashkëqytetarët e vet”, tha kryetari i komunës Lata në ndarjen e plaketës në ditën e hapur të organizuar në kompani.

Sela thotë se me ndihmën e platformës së tyre të gjithë përdoruesit në SHBA përmes faqes së internetit porosisin pica dhe nga të punësuarit marrin mbështetje 24-orëshe.

Shton se mosha mesatare e të punësuarve është nga 24-28 vjeç dhe ata janë nga të gjitha kombësitë të cilët jetojnë në të dy komunat. Për shkak të rritjes së vëllimit të punës ai paralajmëroi të paktën 100 punësime deri në fund të vitit.

Komentet
Top
Njoftim nga Shqipmedia. Kemi kaluar në faqe të re. Kliko këtuwww.shqip.media