Loading...

Top 5 profesionet me rrogë më të ulët në Maqedoni

0-55.jpg

Enti shtetëror për statistikë kumtoi se në korrik neto paga është rritur për 2.8%, përkatësisht rroga mesatare ka qenë 22.912 denarë. Por ka shumë profesione ku rrogat janë më të ulëta se rroga mesatare.

Këto janë top 5 profesionet në Maqedoni që marrin paga më të ulëta sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë:

Prodhimi i lëkurës: 12.720 denarë
Prodhim i veshmbathjeve: 13.452 denarë
Peshkim dhe akuakulturë: 13,526 denarë
Shërbime të lidhura me mirëmbajtjen e ndërtesave dhe mjedisit jetësor: 14.032 denarë
Prodhim i mobiljeve: 14,168 denarë

Komentet
Top