Loading...

Trajnime profesionale për Kontabilitet në Tetovë – APLIKO

17264265_1350939378296211_3069626121023197446_n.jpg

OFERTE PER TRAJNIME PROFESIONALE NE KONTABILITET
REGJISTRIMET FILLUAN.

NGA DATA 25.01.2018 FILLOJN TRAJNIMET

Numri i kufizuar vetëm 6 persona.
Zyra për kontabilitet KOKA Tax&accounting – Tetovë organizon
trajnime profesionale në kontabilitet.

Trajnimet janë të organizuara në tri module:
1. Pjesa teorike: ligjërata dhe ushtrime,
2. Pjesa praktike pune me softuer (ERP System ) edhe atë : regjistrime kontabël me dokumente real, kalkulime të ndryshme, përgatitja e pagave, mbushja e fletëparaqitjeve tatimore, përgatitja e llogarive përfundimtare , etj.
3. Kontabiliteti i Taksave

Kohëzgjatja e trajnimit është 10 javë me nga 120 minuta çdo ditë pune te javës ( pas orarit punues)

Çmimi për një person kushton 14000den+18%TVSH.

Për informata shtese na kontaktoni ne
Mail: [email protected]
fix: 044 618 808
mob: 070 722 580

Komentet
Top